top of page
Lecture%20Room_edited.jpg

Training voor professionals

Herkenning en begeleiding van gevoelige kinderen op de basisschool

Kennis en ervaring

Positieve benadering

Met mijn ervaring en kennis ben ik in staat om professionals in het basisonderwijs handvatten te geven om hooggevoelige kinderen te herkennen. Ik geef praktische adviezen waarmee hooggevoelige kinderen beter begeleid kunnen worden. Met als doel: ook deze groep kinderen vanuit een positieve benadering in hun kracht te zetten.

Doel van de training

Wat kun je verwachten?

  • Delen van kennis en ervaring over hooggevoeligheid (creëren van bewustwording)

  • Vertaalslag maken naar de invloed van hooggevoeligheid op gedrag en emoties

  • Praktische informatie en tools voor begeleiding

Verschillende keuze modules

Onderwerpen

Wat is hooggevoeligheid en hoe werkt het?​

Herkenning van hooggevoelige kinderen in de klas. We bespreken de eigenschappen en de impact hiervan op emoties en gedrag.

Hoe verloopt de prikkelverwerking?

Ik leer je hoe je als begeleider kunt inspelen op onder- en overprikkeling, welke gedragingen je kunt hanteren en welke strategie je daarvoor kunt inzetten.

Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de leerkracht?

Methodieken en tools om in te zetten. 


De link tussen “schoolproblemen” en hooggevoeligheid. Ik licht toe hoe problemen zoals beelddenken, faalangst, hoogbegaafdheid, leerstijl visueel/kinesthetisch, executieve functies, onderpresteren in relatie staan tot hooggevoeligheid.

Resultaat

Kennis, inzicht en tools

De deelnemers gaan naar huis met meer kennis over hooggevoeligheid. Zij hebben inzicht gekregen in het gedrag van hooggevoelige kinderen. Bovendien hebben ze een praktische werkwijze tot hun beschikking gekregen met tools om in de praktijk toe te passen.


Na deze training zijn professionals beter in staat om hooggevoelige kinderen te begrijpen en te begeleiden. Hierdoor komen kinderen beter in hun vel te zitten - fysiek en mentaal -, voelen zij zich veiliger en laten zij minder ongewenst gedrag zien. Dit leidt tot meer rust in de klas en een constructieve samenwerking met ouders.

Over mij

Ik ben Jolien Ballhaus, 38 jaar en moeder van drie gevoelige kinderen. Als trainer & coach ben ik gespecialiseerd in de begeleiding van hooggevoelige kinderen en volwassenen. 

Ik ben professioneel, gedreven, leergierig, enthousiast, voortvarend, vol met ideeën, initiatiefrijk en betrokken. Ik werk vanuit het hart en ben een verbinder.

​Ik heb in 2019 een HSP trainer & coach opleiding gevolgd bij Floor van Lier. Op die manier kon ik, naast mijn eigen kennis en ervaring, nog meer informatie en tools krijgen over de begeleiding van hooggevoelige volwassenen en kinderen.

Na deze opleiding ben ik gestart als zelfstandige en werk ik nu met veel plezier als HSP trainer & coach. Mijn doel? Het informeren en inspireren van ouders en professionals, om hooggevoelige kinderen nog beter te begrijpen en te begeleiden. Kinderen te laten stralen, met plezier, kracht en vertrouwen in zichzelf.

Dit doe ik door middel van het geven van trainingen, lezingen, workshops en (wandel)coaching. Daarnaast geef ik gastlessen over verschillende thema's op scholen. 

In overleg bied ik ook maatwerk opdrachten, zoals leerkracht en/of leerlingbegeleiding, invulling van studiedagen etc. Ik denk graag met je mee hierin. 

Klantrecensies

"Ik vond de training interessant en het gaf mij nieuwe inzichten wat betreft hooggevoeligheid."

C. Thomassen
Deelnemer training leerkrachten

"Ik vond het een hele duidelijk en goede training, waarin je echt heel concreet duidelijk hebt gemaakt wat HSP precies inhoudt. Ik vond dat er een goede opbouw in zat en afwisseling dmv tekeningen en filmpjes waardoor het erg boeiend was om naar te luisteren."

R. Vossenburcht
Deelnemer training leerkrachten

Neem vrijblijvend
contact met me op

Bedankt voor de inzending!

bottom of page