top of page
andrik-langfield-bzdPNPXG6xA-unsplash (2

Wat is hooggevoeligheid?

Hooggevoelig =
hoogsensitief & hoogstimulatief

20% van de mensen 
is hoogsensitief

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat één op de vijf mensen hoogsensitief is.
Het is een eigenschap waarmee je wordt geboren. We kunnen hierdoor stellen dat een aanzienlijk deel van de kinderen op sommige vlakken andere behoeften en andere kwaliteiten heeft.

Andere manier
van prikkelverwerking

Hoogevoelige mensen hebben een andere manier van prikkelverwerking. Het zenuwstelsel is gevoeliger. Het neemt meer prikkels waar en deze worden intensiever verwerkt. Kinderen die hoogsensitief zijn, ontvangen veel meer prikkels en dus reageren zij vaak heftig op prikkels.

Heeft invloed op
emoties en gedrag

De uitingen hiervan zijn divers. Alles komt even hard bij ze binnen. Ze lopen over. Slapen s’nachts slecht. Willen niet meer
naar school. Gaan zich aanpassen.
Slaan woordelijk of letterlijk om zich heen. Vertonen druk gedrag. Hangen de clown uit. Trekken zich terug of… worden onzichtbaar.

Kenmerken 
hooggevoelige kinderen

Hoe herken je het?

Zoals elk mens uniek is, verschilt ook de mate van (hoog)gevoeligheid per persoon. Ook de uitingen in gedrag en emoties verschillen van persoon tot persoon. Als kwaliteiten van hooggevoelige kinderen "te veel" worden, uiten ze zich vaak in belemmeringen. Bijvoorbeeld gevoel voor harmonie of het aanvoelen van anderen, kan soms ten koste gaan van de eigen grenzen voelen en aangeven. Hieronder vind je verschillende vormen van hooggevoeligheid.

Hoogsensitieve kinderen (introvert)

Kijken de kat uit de boom... 

stoppen en scannen of het veilig is


- Zijn voorzichtig

- Denken veel na

- Houden van harmonie

- Zijn prikkel-vermijdend

- Maken zich snel zorgen

- Kunnen goed alleen spelen

- Gedragen zich netjes, conformerend

- Zijn stil, rustig, passief en terughoudend

- Klappen snel dicht bij persoonlijke vragen

- Vragen om aanmoediging en bevestiging

Hoogstimulatieve kinderen (extravert)
HSS / strong willed

Leven met één voet op het gaspedaal
en één voet op de rem

- Zijn spraakzaam

- Zijn snel verveeld

- Zijn echte doeners

- Zijn prikkel zoekend

- Hebben een sterke wil

- Zijn moeilijk te remmen

- Vaak erg aanwezig / druk

- Zijn erg op zichzelf gericht

- Brengen veel energie met zich mee

- Vragen om begrenzing en stevigheid


HSP test voor volwassenen en kinderen

Beantwoord 24 vragen over jouw beleving van alledaagse dingen. 

Of vul ze in voor je (hoogsensitieve) kind.


Stuur me een email en ik stuur je de test toe. Krijg direct de uitslag:

Ben jij of is jouw kind hoogsensitief?

bottom of page